Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Tlačové správy

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 tlačových správ, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Tlačové správy sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam tlačových správ je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 tlačových správach. Celú tlačovú správu si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie tlačové správy môžete nájsť v Archíve tlačových správ.

Daň za elektromobily   (15. 01. 2016)

Niekoľko noviniek čaká na podnikateľov, ktorí v januári podávajú daňové priznanie (DP) k dani z motorových vozidiel. Jednou z nich je povinnosť zahrnúť do daňového priznania aj autá kategórie M, N alebo O ale aj za vozidlá kategórie L. Tu patria napríklad elektroskútre, motocykle, trojkolky, štvorkolky, ak sa používajú na podnikanie. Podľa zákona je predmetom dane aj vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, teda elektromobil.

Podvody s repkou   (14. 01. 2016)

Podvodmi s dovozom repky olejnej sa snažili zbohatnúť košickí podnikatelia. Štát chceli obrať o viac ako 850 tisíc eur.

Na oznámenie GIIN zostávajú už len 3 dni   (13. 01. 2016)

Piatok 15. januára je posledný termín pre nahlásenie prideleného identifikátora, tzv. GIIN finančnej správe (FS). Úlohu si zatiaľ splnila len štvrtina zákonom definovaných finančných inštitúcií. Povinnosť nahlásiť pridelený GIIN cez Portál FS súvisí s automatickou výmenou informácií (AVI). Jednoznačný identifikátor GIIN sú finančné inštitúcie povinné oznámiť finančnej správe do 15 dní od jeho pridelenia, alebo od účinnosti zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Tie inštitúcie, ktorým bol GIIN pridelený do konca roka 2015 ho teda musia nahlásiť už do piatku. Z viac ako 80 inštitúcií, ktorých sa povinnosť týka, si ju tri dni pred vypršaním termínu splnilo len 20.

Zmeny v stavebníctve   (12. 01. 2016)

V novele zákona o dani z pridanej hodnoty účinnej od 1. januára 2016 je jednou z najdôležitejších zmien zavedenie prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri dodaní stavebných prác, tzv. tuzemské samozdanenie v stavebníctve. Opatrenie zabráni firmám v stavebníctve fiktívne si v rámci reťazca účtovať DPH a potom ju nárokovať od štátu a bude účinným nástrojom boja s daňovými podvodmi. Zároveň eliminuje riziko druhotnej platobnej neschopnosti.

Narastajúci trend objednávania vecí cez internet   (12. 01. 2016)

Novodobý trend objednávania si vecí cez internet neutícha, má priam zvyšujúcu tendenciu. Colníci na košickej pošte s tým majú bohaté skúsenosti.

Takmer každá druhá prevádzka nedodržiava zákon   (12. 01. 2016)

Prešovskí colníci vykonali počas roku 2015 vo svojom regióne spolu 916 kontrol, ktoré boli zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Za uvedené obdobie odhalili 428 prípadov porušenia zákona a udelili pokuty vo výške 127 330 eur.

Doručujeme elektronicky   (11. 01. 2016)

Finančná správa dnes spustila obojsmernú elektronickú komunikáciu s platiteľmi spotrebných daní. Viac ako stovka firiem už má maily vo svojej schránke na portáli finančnej správy.

Nitrianski colníci vybrali v roku 2015 viac ako 380 miliónov eur   (08. 01. 2016)

Nitrianski colníci vybrali v roku 2015 na cle, DPH a spotrebných daniach viac ako 380 miliónov eur. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich (75 % z cla) do rozpočtu EÚ.

Už len 3 dni   (08. 01. 2016)

Už o tri dni finančná správa spustí obojsmernú elektronickú komunikáciu s platiteľmi spotrebných daní. Od 11. januára 2016 im doručujeme zásielky už len elektronicky.

Auto na leasing   (07. 01. 2016)

Podnikateľom, ktorí vlastnia motorové vozidlo určené na podnikanie sa blíži termín podávania daňových priznaní. Do 1. februára majú povinnosť podať daňové priznanie a daň aj zaplatiť. Pri plnení si tejto daňovej povinnosti čaká daňové subjekty oproti minulému roku niekoľko zmien. Nový zákon o dani z motorových vozidiel neupravuje ako daňovníka dane organizačnú zložku, ani vlastníka v prípade prenájmu vozidla bez predkupného práva.

GIIN oznámte cez portál FS   (07. 01. 2016)
Automatická výmena informácií (AVI) prináša zákonom definovaným finančným inštitúciám nové povinnosti. Do 15 dní od pridelenia jednoznačného identifikátora tzv. GIIN, budú mať finančné inštitúcie povinnosť oznámiť pridelené GIIN finančnej správe (FS). GIIN prideľuje finančným inštitúciám definovaným v zákone daňová správa USA - The Internal Revenue Service (IRS). Finančná správa umožní týmto inštitúciám oznámiť ich jednoznačný identifikátor GIIN prostredníctvom portálu FS (PFS). Formulár pre oznámenie GIIN je dostupný na od 1.1.2016.
Odvody prešovských colníkov do štátneho rozpočtu za rok 2015   (07. 01. 2016)

Colný úrad Prešov odviedol prostredníctvom svojich pobočiek za minulý rok do štátneho rozpočtu SR finančné prostriedky vo výške 121 039 136 eur. Napríklad v oblasti spotrebnej dane je to o takmer 3,84% viac, ako boli pôvodné predpoklady.

Obojsmerná elektronická komunikácia už na budúci týždeň   (05. 01. 2016)

Od 11. januára 2016 začína colný úrad s daňovými subjektmi v oblasti spotrebných daní obojsmernú elektronickú komunikáciu.

Nitrianski colníci v roku 2015 až v 58 prípadoch zakázali predaj tovaru   (05. 01. 2016)

V roku 2015 vykonali nitrianski colníci 1 924 kontrol zameraných na správne používanie elektronickej registračnej pokladnice, pričom až v 874 prípadoch zistili porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Za zistené porušenia boli udelené pokuty na mieste vo výške 208 646 eur, čo je oproti roku 2014 nárast o viac ako 40 tisíc eur.

Kolektívna zmluva na rok 2016   (04. 01. 2016)

Okrem zvýšenia platových taríf o 4% môžu zamestnanci Finančného riaditeľstva SR očakávať aj ďalšie výhody, ktoré zlepšia sociálne zabezpečenie a pracovné podmienky. Dohodlo sa na tom vedenie finančnej správy so zástupcami odborov.

Nový etický kódex   (04. 01. 2016)

Od 1. januára 2016 vstúpil do platnosti nový etický kódex. Zverejnením štandardom správania sa voči klientom podčiarkujeme dlhodobo proklientsky orientované smerovanie finančnej správy.