Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Zaistili takmer 1,5 tony tabaku   (30. 01. 2015)

Z Poľska do Popradu sa snažil muž previezť až 1 400 kilogramov tabaku. 45-ročný Ukrajinec bol údajne oslovený neznámym mužom s otázkou, či si nechce zarobiť 50 eur. Keď súhlasil, neznámy muž ho prepravil iným dopravným prostriedkom k motorovému vozidlu talianskej značky, dal mu kľúče od vozidla a prikázal dopraviť tabak do Popradu.

Nová verzia IS KZ (1.10.9)   (30. 01. 2015)

Dňa 30.1.2015 v čase medzi 19:00h a 20:00h bude nasadzovaná do produkcie nová verzia IS KZ (1.10.9).

Dva dni na daň z motorových vozidiel   (29. 01. 2015)

Podanie daňového priznanie (DP) k dani z motorových vozidiel je treba stihnúť do pondelka 2. februára. Nakoľko posledný januárový deň pripadne na sobotu, termín sa posúva na nasledujúci pracovný deň. Pri podávaní DP za zdaňovacie obdobie 2014 nedochádza k zásadným zmenám. Podľa nového zákona postupujú daňovníci pri výpočte predpokladanej dane na rok 2015 (riadok 40 daňového priznania).

Správne poplatky po novom   (29. 01. 2015)

Od 01. januára tohto roku už nie je možné zaplatiť správny poplatok kolkovou známkou. Ako teda zaplatiť správny poplatok pre konania vedené s Colným úradom Trenčín?

Posily na registri   (28. 01. 2015)

Finančná správa posilňuje v týchto dňoch oddelenia registra na daňových úradoch. Nakoľko počas februára budú fungovať v zmenenom režime, teraz zvládnu vybaviť viac občanov či podnikateľov.

Banskobystrickí colníci zaistili destilačné zariadenie   (27. 01. 2015)

Banskobystrickí colníci zaistili destilačné zariadenie, ktoré bolo ponúkané na predaj prostredníctvom inzerátu uverejneného na internete.

Nová verzia IS kZ   (27. 01. 2015)

Dňa 27.1.2015 v čase od 21.00 do 22.00 bude nasadzovaná do produkcie nová verzia IS KZ (1.10.8). V tomto čase môže byť systém nedostupný.

Deň otvorených dverí 29. januára   (27. 01. 2015)

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty so sídlom v Bratislave nadviazal na svoju niekoľkoročnú tradíciu organizovania Dňa otvorených dverí. Dňa 29. januára 2015 o 13. hodine sa uskutoční v priestoroch daňového úradu na Radlinského 37 stretnutie so zástupcami daňových subjektov, ktoré prešli od 1. januára tohto roku pod jeho správu.

Týždeň na daň z motorových vozidiel   (26. 01. 2015)

Na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel ostáva posledný týždeň. Pri podávaní DP za zdaňovacie obdobie 2014 nedochádza k zásadným zmenám. Nová právna úprava platná od 1. januára ovplyvní podávanie DP až v roku 2016. Napriek tomu prináša niekoľko noviniek už pri tohoročnom podávaní DP za zdaňovacie obdobie 2014.

Vyúčtovacia faktúra   (26. 01. 2015)

Oznamujeme verejnosti, že v časti Infoservis – Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam, bol zverejnený informačný materiál pod názvom "Informácia o uvádzaní faktúr vyhotovených na vyúčtovanie opakovaných dodaní energií v kontrolnom výkaze k DPH".

Nezvyčajný tovar v zásielkach   (26. 01. 2015)

Na žilinskej pošte sa colníci stretli s kurióznym obsahom viacerých zásielok. Namiesto deklarovanej kabelky sa v balíku nachádzal vypreparovaný exemplár krokodíla olivového. Prekvapila ich aj vypracovaná koža a lebka z medveďa baribala či rôzne druhy živých zvierat.

Preventívno - bezpečnostná akcia   (26. 01. 2015)

V závere minulého týždňa sa na ceste Poľská republika - Vyšný Komárnik – Svidník uskutočnila súčinnostná preventívno – bezpečnostná akcia zameraná na odhaľovanie priestupkov, deliktov a trestných činov v súvislosti s porušením colných, daňových, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Do akcie boli okrem prešovských colníkov zapojení aj colníci z košického Oddelenia špeciálnych technológii a taktiež príslušníci mobilnej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Prešove.

Elektronická komunikácia uspela   (23. 01. 2015)

Povinná elektronická komunikácia s daňovými a colnými úradmi má prvý rok úspešne za sebou. Dôkazom je takmer 7 miliónov dokumentov, ktoré prišli na finančnú správu počas minulého roka.

IS KZ – Informačný systém kontrolných známok   (23. 01. 2015)

Oznamujeme Vám, že dňa 23.1.2015 boli zverejnené nové videonávody , IS KZ, XML Generátor, XML Validátor, súbor pre generovanie XML dávok a používateľská príručka IS KZ pre odberateľa KZ.

Posledných 10 dní   (22. 01. 2015)

Posledných 10 dní zostáva daňovníkom, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie na daň z motorových vozidiel. Daňové priznanie je potrebné podať do 2. februára a v tomto termíne aj daň uhradiť.

Podnikateľ tankoval do vozidiel namiesto nafty nezdanený mazací olej   (22. 01. 2015)

Po kontrole v spoločnosti z Liptovského Mikuláša na podnet Kriminálneho úradu finančnej správy zistili žilinskí colníci nelegálny mazací olej. Z nádrže výdajného stojana umiestneného v areáli firmy odobrali vzorky deklarovanej motorovej nafty. Výsledky predbežných analýz tovaru ukázali, že vykazuje znaky mazacieho oleja. Predpokladaný únik na spotrebnej dani spojený s týmto prípadom bol vyčíslený na 4 471 eur.

Call centrum vybavilo takmer 300 000 ľudí   (21. 01. 2015)

Takmer 300 000 dopytov vybavilo call centrum finančnej správy za rok 2014. Väčšinu informácií poskytli občanom telefonicky. Počas roka si aj chatovali - a to s takmer 8 000 ľuďmi.

Zmeny v „Čiernej listine“   (20. 01. 2015)

Firmy, ktoré sa „polepšili“, budú na zozname subjektov u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH už len 6 mesiacov namiesto roka. Nové pravidlá platia od januára. Aktuálne je na zozname cca 4 900 daňových subjektov.

Hlásenia na zelenej linke za rok 2014   (19. 01. 2015)

Takmer 300 podnetov nahlásili občania na „Zelenej linke“ finančnej správy. Táto bezplatná telefonická linka je tu pre všetkých v prípade, že chcú oznámiť podozrenie z vykonávania trestnej činnosti. Podnety môže verejnosť nahlasovať na telefónnom čísle Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) 0800 110 110.

Ste dlžníkom colného úradu?   (16. 01. 2015)

Colný úrad Trenčín za rok 2014 v rámci vymáhacieho konania odviedol do štátneho rozpočtu finančné prostriedky vo výške takmer 620 000 eur. Najčastejšie uplatňovaný inštitút vymáhania je upomienka či výzva na zaplatenie dlhu, exekúcie na zrážku zo mzdy a na peňažné prostriedky vedené na účtoch v bankách.