Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Tlačové správy

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 tlačových správ, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Tlačové správy sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam tlačových správ je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 tlačových správach. Celú tlačovú správu si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie tlačové správy môžete nájsť v Archíve tlačových správ.

Služobné psy vyhľadali drogy, tabak aj cigarety   (13. 07. 2015)

Služobné psy na colných úradoch sú neodmysliteľnou súčasťou pri vyhľadávaní nelegálneho tovaru v dopravných prostriedkoch, batožine aj v objektoch. Za všetko hovoria záchyty, pri ktorých asistovali. Len v Žilinskom kraji ich bolo za prvý polrok 11, pričom najúspešnejší bol minulý mesiac so 6 nálezmi marihuany a pervitínu.

Centrálny elektronický priečinok spúšťame o týždeň   (13. 07. 2015)

O týždeň čaká firmy zmena spôsobu podávania colných vyhlásení v elektronickej podobe. Dotkne sa všetkých subjektov komunikujúcich s colnými orgánmi elektronicky v procesoch colného konania. Konkrétnejšie pôjde o agendy predbežných colných vyhlásení o vstupe a agendy štandardného a zjednodušeného postupu v tranzite a vo vývoze.

Každá druhá prevádzka nedodržiava zákon   (10. 07. 2015)

Prešovskí colníci vykonali za prvý polrok 2015 vo svojom regióne 407 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Za uvedené obdobie odhalili 220 prípadov porušenia zákona.

Cigarety v obytnom karavane   (09. 07. 2015)

Košickí colníci odhalili v obytnom karavane viac ako 300 000 nelegálnych cigariet. Cigarety podľa zistení smerovali do Talianska. Únik na daniach je takmer 30 000 eur.

Pravidlá pre posielanie balíkov   (08. 07. 2015)

Nakupovanie cez internet z USA alebo Číny je stále veľmi obľúbené. Tisíce zásielok z krajín mimo Európskej únie musia prejsť každý mesiac colným konaním. Zásielky prichádzajú na Slovensko cez štyri pobočky colných úradov.

Nitrianski colníci uložili v prvom polroku 15 krát zákaz predaja   (07. 07. 2015)

V prvom polroku 2015 vykonali nitrianski colníci 1 046 kontrol zameraných na správne používanie elektronickej registračnej pokladnice. Porušenie zákona zistili v 465 prípadoch. Za uvedené porušenia boli udelené pokuty na mieste vo výške 105 486 eur, pričom až v 15 prípadoch nitrianski colníci uložili aj zákaz predaja do 72 hodín.

Prerušenie elektrickej energie na Colnom úrade Banská Bystrica   (07. 07. 2015)

Na Colnom úrade Banská Bystrica bude dňa 17.07.2015 prerušená prevádzka z dôvodu odstávky elektrickej energie.

Vzory plných mocí   (07. 07. 2015)

Finančná správa sa snaží pomáhať podnikateľskej verejnosti a niektoré úkony pre nich zracionalizovať. Ďalším príkladom tejto asistencie je zverejnenie vzorov plných mocí, všeobecného vzoru plnej moci s vysvetlivkami ako aj informácie, na čo sa majú daňové subjekty pri ich udeľovaní zamerať.

Centrálny elektronický priečinok o dva týždne   (06. 07. 2015)

O dva týždne čaká firmy zmena spôsobu podávania colných vyhlásení v elektronickej podobe. Od 20. júla 2015 ich budú podávať prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP).

Viete, aký je rozdiel medzi premlčaním a preklúziou?   (03. 07. 2015)

Daňové a colné úrady nemôžu časovo neobmedzene vymáhať daňové nedoplatky. Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Ak však úrad zašle dlžníkovi výzvu na zaplatenie nedoplatku, začína plynúť nová premlčacia lehota. Úrady môžu doručovaním výziev plynutie premlčacej lehoty predlžovať. Po 20 rokoch právo vymáhať daňový nedoplatok zanikne, čím uplynie prekluzívna lehota.

Inventarizácia liehu   (02. 07. 2015)

Necelé dva týždne ostávajú reštauráciám či obchodníkom na zaslanie reportu pre colný úrad. V ňom uvedú, koľko fliaš so „starými kolkami“ majú na bare, či na predajni. Fľašky so starými kolkami pritom môžu obchodníci aj naďalej kupovať či predávať.

Kontrolovaní aj taxikári   (02. 07. 2015)

Najneskôr od 01.04.2015 majú vodiči taxislužby povinnosť registrovať prijatú tržbu v hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici (ERP) alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP). Za tržbu v hotovosti sa považuje aj platba inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä platobnou alebo bankovou kartou. Tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.

Kontrola prepravných povolení v medzinárodnej doprave   (02. 07. 2015)

Za prvý polrok zaznamenali žilinskí colníci 45 porušení predpisov zo zákona o cestnej doprave, z ktorých sa niektoré týkali aj prepravných povolení. Nezákonne pôsobiacim prepravcom boli udelené blokové pokuty v celkovej výške 3 010 eur.

Nová Pobočka colného úradu Rimavská Sobota   (01. 07. 2015)

Colný úrad Banská Bystrica informuje verejnosť o zmene názvu a sídla Pobočky colného úradu Jesenské na Pobočku colného úradu Rimavská Sobota

Zaistili 179 800 kusov nelegálnych cigariet   (30. 06. 2015)

Vyše 900 kartónov cigariet bez slovenskej kontrolnej známky zaistili bratislavskí colníci dnes v noci. Manželský pár z východného Slovenska sa snažil cigarety s ruskými kolkami previezť cez bývalý hraničný priechod Čunovo. Škoda na spotrebnej dani predstavuje 17 875,158 eur.

Obmedzenie premávky v nákladnej doprave   (30. 06. 2015)

Na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké dochádza v dňoch 29.06.2015 – 31.08.2015 k obmedzeniam v prevádzke v časti nákladná doprava z dôvodu nevyhnutných rekonštrukčných prác.

Sťahovanie Pobočky colného úradu Jesenské   (30. 06. 2015)

Colný úrad Banská Bystrica informuje verejnosť o zmene názvu a sídla Pobočky colného úradu Jesenské na Pobočku colného úradu Rimavská Sobota

Colníci budú pokračovať v kontrolách registračných pokladníc aj v letnej sezóne, a to aj na športových a kultúrnych podujatiach   (30. 06. 2015)

Colníci aj počas letnej sezóny budú vykonávať intenzívne kontroly zamerané na používanie elektronických registračných pokladníc v celom územnom obvode okresov Michalovce, Sobrance, Trebišov a Snina, a to aj v stánkoch na jednorazových športových a kultúrnych podujatiach.

Otec so synom robili podvody s naftou   (30. 06. 2015)

K tomuto záveru dospeli po kontrole zameranej na zistenie dodržiavania predpisov o spotrebnej dani žilinskí colníci. Na podvode s motorovou naftou sa podieľali obaja pri podnikaní v automobilovej doprave. Nákupy pohonných hmôt spotrebovaných firemným vozovým parkom zakrývali falošnými bločkami. Spôsobili únik na spotrebnej dani v celkovej výške 226 524 eur.

Nitrianski daniari na jarmokoch a festivaloch   (30. 06. 2015)

Počas uplynulého víkendu sa nitrianski daniari zamerali na predajcov na festivaloch a jarmokoch, kde vykonávali kontroly zamerané na správne používanie elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Porušenie zákona zistili v 10 z 26 kontrolovaných prevádzok, teda takmer v polovici prípadov. Za zistené porušenia udelili na mieste pokuty vo výške 2 840 eur.