Preskočiť na hlavný obsah

Tlačové správy

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 tlačových správ, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Tlačové správy sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam tlačových správ je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 tlačových správach. Celú tlačovú správu si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie tlačové správy môžete nájsť v Archíve tlačových správ.

Ako darovať 2%   (30. 03. 2016)

Všetci daňovníci majú možnosť aj tento rok darovať 2% alebo 3% zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Fyzické a právnické osoby ktoré podávajú daňové priznanie tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

„Štvornohá colníčka“ objavila drogy   (30. 03. 2016)

Senickí colníci pri kontrole v obci Prašník (okres Piešťany) našli u vodiča z Brezovej pod Bradlom neznámu kryštalickú látku. Upozornil na ňu služobný pes vycvičený na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok.  

Na hraniciach sa pašovalo aj cez veľkonočné sviatky   (29. 03. 2016)

V období veľkonočných sviatkov odhalili colníci na vonkajšej hranici 37 prípadov porušení predpisov. Pašeráci sa pokúsili nelegálne doviezť celkom 35 760 kusov cigariet, 382 litrov pohonných látok a 14,7 litrov alkoholických nápojov. V blokovom konaní boli uložené pokuty vo výške 366,93 eur. Finančný únik na cle a daniach predstavuje 5 839,515 eur. Pri odhaleniach pomohla colníkom najmä efektívna analýza rizík, služobné psy a skenovacie systémy. Colníci zistili tiež porušenia predpisov o elektronickej registračnej pokladnici v 3 prípadoch, v ktorých uložili pokuty vo výške 300 eur.

Nitrianski colníci odhalili ďalších „čiernych“ taxikárov   (29. 03. 2016)

Pri kontrolách dodržiavania zákona o elektronickej registračnej pokladnici (ERP) v meste Šaľa, zistili nitrianski colníci, že dve osoby vykonávajú taxislužbu v rozpore so zákonom.  Za porušenie predpisov v oblasti prevádzkovania osobnej dopravy hrozí týmto osobám pokuta až do výšky 15 000 eur.

Zánik sankcií   (29. 03. 2016)

Do konca mesiaca majú firmy šancu zbaviť sa sankcií za neuhradenie dane z pridanej hodnoty. Platí to v prípade, že do 31. marca 2016 uhradia dlh na tejto dani, ktorý im vznikol napríklad v dôsledku neuhradenia faktúr od svojich odberateľov, ktorí sú v reštrukturalizácií.

Colníci na hranici odhalili nelegálny prevoz drog   (24. 03. 2016)

Na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké odhalili colníci nelegálny dovoz  276 g sušiny, pravdepodobne kanabisu. Pokúsil sa ich previezť občan Ukrajiny vo vozidle s litovskými evidenčnými číslami. Prípad podľa kompetencie prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Michalovciach.

Posledný týždeň na dane   (23. 03. 2016)

Na podanie daňového priznania ostáva posledný týždeň. Do konca marca je potrebné nie len priznanie podať ale aj daň zaplatiť.

Akcia „Laura“   (22. 03. 2016)

Možná škoda viac ako milión eur a desať miliónov zadržaných cigariet. Takúto akciu mali dnes colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) v Banskej Bystrici. Troch Slovákov a jedného Rumuna colníci zadržali.

Daňové úrady sú tu už 25 rokov   (21. 03. 2016)

Včera sme si pripomenuli 25. výročie vzniku daňových úradov na Slovensku. Počas tohto obdobia daňové úrady dosiahli významný pokrok nielen v plnení príjmov ŠR, boji proti daňovým podvodom a technológiách, ale predovšetkým v prístupe k daňovým subjektom.

Zelená linka v roku 2015   (18. 03. 2016)

Kriminálny úrad finančnej správy zaznamenal minulý rok na Zelenej linke 859 podnetov. Väčšinu z nich poslali občania emailom či klasickou poštou. Na bezplatné telefónne číslo 0800 110 110 ich zavolalo 126.

Zmeny v sankciách   (17. 03. 2016)

Novela daňového poriadku zaviedla od 1. januára motivačné zmeny v sankčnom systéme. Zákon umožní podnikateľom podať dodatočné daňové priznanie (DDP) aj 15 dní po doručení oznámenia o daňovej kontrole a to s nižšími následkami, aké by boli po odhalení nedostatkov daňovou kontrolou. Zároveň sa mení systém výpočtu pokút zavedením časového prvku. Čím neskôr bude vyrubená dodatočná daňová povinnosť, tým vyššia bude sankcia. Ide o motiváciu plniť si daňové povinnosti poriadne.

Nelegálna pálenica na východe   (16. 03. 2016)

Nelegálnu pálenicu v obci Somotor a tisíce litrov kvasu včera zadržali colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS). Muž, ktorý vlastnil pálenicu tvrdil, že stovky litrov nelegálneho alkoholu má pre vlastnú potrebu. Únik na spotrebnej dani z liehu v tomto prípade predstavuje sumu cca 35 550 eur.

Colné laboratórium v roku 2015   (15. 03. 2016)

V roku 2015 prijalo colné laboratórium viac ako 6 000 žiadostí o analýzu, v rámci ktorých preverilo 11 674 kusov vzoriek. Vzorky prichádzajúce na analýzu sú odoberané hlavne v rámci colných a daňových konaní a s nimi súvisiacich úkonov v rámci finančnej správy.

Predĺžené úradné hodiny   (14. 03. 2016)

Posilnené podateľne a dlhšie otvorené daňové úrady. Finančná správa sa aj tento rok pripravila na najväčší nápor pri podávaní daňových priznaní na daň z príjmu za rok 2015. Daňové priznanie treba podať a daň zaplatiť do 31. marca 2016.

Colný úrad Michalovce odovzdal bezodplatne organizáciám v košickom kraji palety na humanitárne účely   (14. 03. 2016)

Colný úrad Michalovce odovzdal 2 423 kusov drevených paliet na humanitárne účely, ktoré boli zaistené pre porušenie ochrany práv duševného vlastníctva. Po prepadnutí tovaru v prospech štátu boli tieto drevené palety verejne ponúknuté na humanitárne účely. Palety si prevzali štyri subjekty: obec Sirník, Občianske združenie Teresa Benedicta Michalovce, Oáza – nádej pre nový život, n.o. Košice a Arcidiecézna charita Košice. Použité budú ako palivo, v rámci pracovnej terapie pri práci s drevom alebo ako oplotenie či nábytok.

Tabuľka stavebných činností   (10. 03. 2016)

Finančná správa zverejnila na portáli pomôcku pre podnikateľov – tabuľku stavebných činností. Zoznam budeme pravidelne dopĺňať, aj na základe podnetov od verejnosti.

Pri prekládke uhlia na širokorozchodnej železnici v Maťovciach našli cigarety   (10. 03. 2016)

Pri prekládke uhlia na širokorozchodnej trati na železnici v Maťovciach odhalili 99 040 kusov nelegálne dovezených cigariet označených ukrajinskými kontrolnými známkami. Finančný únik predstavuje 13.463,101 eur.

Cestné hraničné priechody Užhorod - Vyšné Nemecké a Malyj Bereznyj - Ubľa sú už prejazdné   (10. 03. 2016)

Blokáda hraničných priechodov Užhorod - Vyšné Nemecké a Malyj Bereznyj – Ubľa v osobnej doprave bola 10.3.2016 o 11:00 hod. SEZČ ukončená. Oba colné hraničné priechody sú už prejazdné. Cestujúci sú vybavovaní v štandardnom režime.

Nový zoznam na portáli finančnej správy   (09. 03. 2016)

Finančná správa zverejnila na portáli nový zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorý súvisí s osobitnou úpravou uplatňovania dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby.

Cestné hraničné priechody Užhorod - Vyšné Nemecké a Malyj Bereznyj - Ubľa v smere z Ukrajiny zablokované   (09. 03. 2016)

Colné hraničné priechody Užhorod - Vyšné Nemecké a Malyj Bereznyj – Ubľa v osobnej doprave sú zablokované vodičmi na ukrajinskej strane.